8

Zdrav življenjski slog 2015-2018 

Informacije o projektu:
Naziv operacije:
Zdrav življenjski slog 2015-2018

Kratek opis operacije:
Navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti.

Naziv upravičenca:
Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:
6.500.000,00 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
Od 1.12.2015 do 31.8.2018

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Nastja Kanduč Zupančič, telefon: 01 434 23 91 (vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro), e-pošta: nastja.kanduc-zupancic@sport.si
Jerica Jugovic, telefon: 01 434 23 90, e-pošta: jerica.jugovic@sport.si

Povezave:
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: EU skladi - kohezija 2020 - Navodila organa upravljanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Navodila za izvajanje operacij EU

Priloge:
Priloga 1: Metodologija za določitev stroška na enoto ZŽS 2015 - 2017

Priloga 2: Izjava o varovanju osebnih podatkov Zdrav življenjski slog 2017 - 2018

Priloga 3: Logotip MIZŠ

Priloga 4: Delež zaposlitve in število oz. obseg programa ZŽS 2017 - 2018

Priloga 5: opis delovnega mesta ZŽS 2017 - 2018

Druge priloge:
Zgibanka Zdrav življenjski slog

Plakat Zdrav življenjski slog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Evalvacija programa ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2016-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Javni razpis za izbor izvajalcev programa ZŽS 2017-2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Najava objave javnega razpisa za Zdrav življenjski slog 2015-2017 (drugo odpiranje)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Rezultati izbora izvajalcev programa ZŽS 2015-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Seminar Zdrav življenjski slog 2013-2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Rezultati izbora izvajalcev programa ZŽS 2013-2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Enotno soglasje za vse zaposlitve v okviru programa ZŽS 2013-2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Objava razpisa: “JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2013-2014″

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica:
Odpiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje programa Zdrav življenjski slog 2013-2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica:
Evalvacija_ZZS_2010-2013
Vmesna evalvacija programa »Zdrav življenjski slog« šolski leti 2010/2011 in 2011/2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novica:
Rezultati tretjega kroga javnega razpisa za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog za obdobje 2010 – 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTOP DO SPLETNE APLIKACIJE ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Dostop: Zdrav življenjski slog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Sodelovanje učencev na šolskih športnih tekmovanjih v okviru programa Zdrav življenjski slog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Rezultati drugega kroga javnega razpisa za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog za obdobje 2010 – 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novica:
Drugi krog odpiranja vlog na Javni razpis za sofinanciranje programa Zdrav življenjski slog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posveti in ostale informacije o razpisu programa Zdrav življenjski slog

V letu 2010 smo objavili razpis za projekt Zdrav življenjski slog, ki je financiran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. V skladu z določili razpisa vas obveščamo, da je naslednji termin za oddajo vlog 1. 6. 2011. Zaradi lažje priprave dokumentacije in izvajanja projekta bomo izvedli tri predstavitve, ki bodo potekale po naslednjem razporedu:

 • Maribor: v torek 12. 4. 2011 ob 10. uri na OŠ borcev za severno mejo Maribor (Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor) za območje Podravske, Koroške, Pomurske regije,

 • Postojna: v sredo 13. 4. 2011 ob 9. uri na OŠ Antona Globočnika Postojna (Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna) za območje Goriške, Obalno-kraške in Notranje-kraške regije,

 • Ljubljana: v četrtek 14. 4. 2011 ob 10. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport (Masarykova 16, 1000 Ljubljana), velika sejna soba, za območje Gorenjske, Osrednjeslovenske, Savinjske, Zasavske, Spodnjesavske in Jugovzhodne regije.


Razpis in razpisna dokumentacija bo dosegljiva od 20. aprila 2011 dalje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nujno obvestilo - izvajanja programa Zdrav življenjski slog

Datum: 24.12.2010

Kakršna koli oblika vadbe, ter stroški, ki so povezani z njo npr. karte za smučišča, kopališča, avtobusni prevozi itd. in bi jo oz. jih plačevali iz sredstev pridobljenih od staršev ali raznih donatorjev, v izvajanju programa »Zdrav življenjski slog« ni mogoča.

To namreč pomeni priliv sredstev za namen operacije. V sami prijavi (finančnem načrtu) in potrditvi operacije (sklep organa upravljanja) ni predvidenih drugih virov, zato je ni mogoče izvesti na ta način.

Težava je tudi zaradi stroška na enoto. Le-tega smo uporabili z namenom, ker je to najbolj enostaven način črpanja sredstev ESS in zaradi možnosti opredelitve samih stroškov na enoto. Vsi "dodatni" stroški in "viri" postavljajo pod vprašaj uporabo metodologije stroška na enoto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 12. 10. 2010

Poročila in zahtevki za izplačila za meseca november in december 2010

Vse izvajalce in strokovne delavce v programu Zdrav življenjski slog, obveščamo, da zaradi zelo zahtevnega procesa postavitve strojne in programske opreme informacijskega sistema e-Športa, spletna aplikacija za poročanje o opravljenem delu v projektu Zdrav življenjski slog še ne bo v uporabi, ker je aplikacija del informacijskega sistema e-Športa. Zato vas prosimo, da poročila o opravljenem delu in zahtevka za izplačilo za meseca november in december 2010 oddate še vedno na enakem obrazcu kot dosedaj. Dopolnjena obrazca sta vam na voljo na spodnji povezavi. Za nevšečnost se vam opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Priloga: Obrazec za sofinanciranje - november

Zahtevek za sofinanciranje - november

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zavod za šport RS Planica je dne 19.10.2010 (lokacija: MŠŠ) organiziral 1. srečanje strokovnih delavcev, ki so vključeni v program Zdrav življenjski slog. Na samem srečanju se je odzvalo veliko število udeležencev (147). Poleg strokovnih delavcev so se udeležili ravnatelji, športni pedagogi, računovodje, pomočniki ravnataljev, predstavnik MŠŠ in predstavnik Inšpektorata za šolstvo in šport...

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za obisk.

Gradivo: Prezentacija: Zdrav življenjski slog - sestanek 19_10_2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vabilo na sestanek Zdrav življenjski slog

Zavod za šport RS Planica vabi odgovorne osebe izvajalcev in strokovne delavce, ki so vključeni v program Zdrav življenjski slog na sestanek v zvezi z izvajanjem programa.

Več v prilogi: Vabilo 19.10.2010

Datum sestanka: 19.10.2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pripravljen je zahtevek za sofinanciranje in obrazec 1 za poročilo o opravljenem delu v mesecu oktobru 2010. V tem mesecu ste nekateri planirali tudi vadbo med počitnicami ali ob vikendih. V poročilo jo vpišete tako, da naredite novo skupino, ter zabeležite, da je to vadba med počitnicami ali vikendom. Izpolnite tudi ostale celice, le zadnjo (št. odsotnih učencev, ni potrebno izpolnjevati, ker je to sestavljena skupina iz večih skupin). Vse izvajalce prosimo, da poročila o opravljenem delu pošljete na naš naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana do 3.11.2010.

Obrazci: Zahtevek-za-sofinanciranje-oktober

Obrazec-za-sofinanciranje-oktober

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posredujemo vam nekaj informacij, ki vam bodo služile pri sklepanju pogodb in drugih aktivnosti v zvezi s programom Zdrav življnjski slog.

Sklepanje pogodb o zaposlitvi s strokovnium delavcem in izračun odstotka zaposlitve


Priloga: Obvestilo

Priloga: Opis delovnega mesta ZZS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izračun plače


Priloga: Izračun odstotka zaposlitve

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostalo


Priloga: Obrazec z logotipom

Priloga: Logotip ESS - barvni in črnobeli

Zaključno poročilo Zdrav življenjski slog 2015-2018

Pred vami je zaključno poročilo ESS projekta Zdrav življenjski slog 2015-2018.

Zaključno poročilo ZŽS 2015-2018

31.01.2019

Evalvacija Zdrav življenjski slog 2017/2018

ZŠRS Planica v sodelovanju z prof. dr. Jankom Strelom predstavlja evalvacijo programa Zdrav življenjski slog 2017-2018.

Več o sami analizi si lahko preberete v naslednji povezavi:
Evalvacija ZŽS 2017-2018

06.11.2018

Evalvacija programa ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2016-2017

ZŠRS Planica v sodelovanju z prof. dr. Jankom Strelom predstavlja evalvacijo programa Zdrav življenjski slog 2016-2017.
02.02.2018

Objava 2. dodatnega razpisa ZŽS 2017-2018

 

Danes v petek, 20. 10. 2017, je v Uradnem listu RS objavljen 2. DODATNI JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2017-2018.
Rok prijave na razpis: 3. 11. 2017
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 214.242,30 EUR.
*opomba: Z javnima razpisoma objavljenima v Uradnem listu (32/2017 in 45/2017) ter objavljeno spremembo (Uradni list št. 47/2017) se je večina razpisanih sredstev že razdelila. Višina nerazdeljenih razpisanih sredstev za zahodno kohezijsko regijo ne zadošča za izbor in sofinanciranje niti za enega samega prijavitelja. Na podlagi tega se s tem javnim razpisom razpisuje še preostanek sredstev samo za vzhodno kohezijsko regijo.

Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vloga mora vsebovati;
• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev določenih z javnim razpisom.
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf ali
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx

  • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (v 2 izvodih),
   • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za zakonitega zastopnika prijavitelja (v 2 izvodih),
   • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za strokovnega delavca (v 2 izvodih),
   • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila o plačanih davkih in prispevkih (v 2 izvodih) – stanje se bo preverjalo na dan oddaje vloge prijavitelja,
   Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.pdf ali
   Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.docx

 

  • kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu;
   • potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
   • kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval);
   • izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za strokovnega delavca;
   • parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2017-2018 (izpolnjeno s podatki prijavitelja, strokovnega delavca na prvi strani in podpisano ter žigosano na zadnji strani):
   Pogodba o sofinanciranju z izvajalci ZŽS 2017-2018.pdf*opomba: z izbranimi prijavitelji se bo ob sklenitvi pogodbe podpisal tudi aneks k pogodbi, s katerim se bo, skladno s kasnejšim začetkom izvajanja programa, zmanjšal letni obseg ur programa.

 

20.10.2017

Rezultati dodatnega izbora izvajalcev programa ZŽS 2017-2018

 

Na dodatni javni razpis, je do predpisanega roka, prispelo 38 vlog prijaviteljev. Razpisna komisija je, v skladu z merili iz razpisne dokumentacije, popolne vloge ocenila in jih izbrala 15, ki jih je podala direktorju Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za izbor. Direktor je potrdil izbor in sofinanciranje vseh 15 programov prijaviteljev, ki so navedeni v prilogi v skupni višini 182.578,50 EUR. Za dosego cilja javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji v program vključili strokovne delavce v letnem obsegu največ 723 ur na posameznega strokovnega delavca oz. največ za polovični delovni čas.

 

Priloga: Rezultati dodatnega izbora izvajalcev programa ZŽS 2017-2018

11.10.2017
64 13 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2024 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport
Piškotki | Made by