35

Razpisi

Javni razpis za koordinacijo ŠŠT 2023-2024

Več

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), podpisane pogodbe št. C3330-23-406000 z dne 19. 12. 2022 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2023, objavlja Zavod za šport RS Planica “Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2023/24

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanje strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2023/2024.

Rok za oddajo vlog: najkasneje do 12. 05. 2023.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno počiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Gašper Plestenjak, 040 242 900, sst@sport.si

Povezava: Javni razpis za koordinacijo ŠŠT 2023-2024

25.04.2023

Javno naročilo: »SANACIJA ZELENIH POVRŠIN«

Več
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je storitev SANACIJA ZELENIH POVRŠIN v NC Planica.  Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
31.03.2023

Javno naročilo: »SANACIJA IZTEKOV SKAKALNIC«

Več
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je storitev SANACIJE IZTEKOV SKAKALNIC v NC Planica. Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
31.03.2023

Javno naročilo: »MOBILNE SANITARNE ENOTE«

Več

Javno naročilo: MOBILNE SANITARNE ENOTE
Oznaka naročila je JN008547/2022-W01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=467197
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je najem mobilnih sanitarnih enot in ustreznih vodnih zalogovnikov za njihovo oskrbovanje, od 10.2.2023 do 7.3.2023, za potrebe izvedbe prireditve FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2023. Ponudnik mora zagotavljati, od 17.2.2023 do 7.3.2023, tudi potrebno praznjenje, sprotno čiščenje in odstranjevanje ter odlaganje fekalij.

 Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

 Naročnik izpostavlja, da bo pogodba v okviru predmetnega javnega naročila sklenjena pod odložnim pogojem, na način, da bo začela učinkovati, ko bo naročnik pridobil sredstva za financiranje, vendar ne kasneje, kot mesec dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 9.1.2023 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9.1.2023 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

23.12.2022

Javno naročilo: »NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE«

Več

Javno naročilo: NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE
Oznaka naročila je JN005102/2022-W01
Povezava do objave
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je nakup in montaža zaletne smučine. Zaletna smučina mora biti skladna z zahtevami FIS.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Naročnik postopek javnega naročila izvaja ob upoštevanju odložnega pogoja. Odložni pogoj je izpolnjen ko naročnik pridobi sredstva za financiranje izvedbe predmeta naročila iz proračuna Republike Slovenije. Če se odložni pogoj ne bo izpolnil v roku enega meseca od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, iz razloga, da zanj nima zagotovljenih sredstev ter o tem obvestil vse ponudnike.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 16.8.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.8.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
Razpisna dokumentacija
Ponudbeni predračun
Tehnična dokumentacija obstoječega hladilnega sistema

21.07.2022
150 30 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2023 Ministrstvo za šolstvo in šport - Direktorat za šport, Zavod za Šport RS Planica
Piškotki | Made by