35

Razpisi

Javno naročilo: »MOBILNE SANITARNE ENOTE«

Več

Javno naročilo: MOBILNE SANITARNE ENOTE
Oznaka naročila je JN008547/2022-W01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=467197
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je najem mobilnih sanitarnih enot in ustreznih vodnih zalogovnikov za njihovo oskrbovanje, od 10.2.2023 do 7.3.2023, za potrebe izvedbe prireditve FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2023. Ponudnik mora zagotavljati, od 17.2.2023 do 7.3.2023, tudi potrebno praznjenje, sprotno čiščenje in odstranjevanje ter odlaganje fekalij.

 Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

 Naročnik izpostavlja, da bo pogodba v okviru predmetnega javnega naročila sklenjena pod odložnim pogojem, na način, da bo začela učinkovati, ko bo naročnik pridobil sredstva za financiranje, vendar ne kasneje, kot mesec dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 9.1.2023 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9.1.2023 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

23.12.2022

Javno naročilo: »NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE«

Več

Javno naročilo: NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE
Oznaka naročila je JN005102/2022-W01
Povezava do objave
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je nakup in montaža zaletne smučine. Zaletna smučina mora biti skladna z zahtevami FIS.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Naročnik postopek javnega naročila izvaja ob upoštevanju odložnega pogoja. Odložni pogoj je izpolnjen ko naročnik pridobi sredstva za financiranje izvedbe predmeta naročila iz proračuna Republike Slovenije. Če se odložni pogoj ne bo izpolnil v roku enega meseca od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, iz razloga, da zanj nima zagotovljenih sredstev ter o tem obvestil vse ponudnike.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 16.8.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.8.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
Razpisna dokumentacija
Ponudbeni predračun
Tehnična dokumentacija obstoječega hladilnega sistema

21.07.2022

Javno naročilo: »POSODOBITEV INTERPRETACIJSKEGA CENTRA V NC PLANICA«

Več

Javno naročilo: POSODOBITEV INTERPRETACIJSKEGA CENTRA V NC PLANICA
Oznaka naročila je JN004716/2022-W01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=450811

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 27.7.2022 do 8.00 ure.

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo POSODOBITEV INTERPRETACIJSKEGA CENTRA V NC PLANICA, katerega predmet je izdelava interaktivnih vsebin z dobavo in montažo opreme in zajema:

  • izdelavo aplikacije Simulator skokov,
  • izdelavo aplikacije Virtualne resničnosti,
  • izdelavo aplikacije Intervjuji z junaki Planice in aplikacije pregled skakalne opreme po zgodovinskih obdobjih,
  • izdelavo aplikacije Sojenje smučarskih skokov,
  • izdelavo aplikacije Kino (predvajanje video vsebin),
  • izdelavo multimedijskih interaktivnih vsebin  in
  • izdelavo aplikacije pregledovalnik prednastavljenih multimedijskih vsebin,
  • zagotavljanje vzdrževanja interaktivnih vsebin in opreme še 2 leti po prevzemu interaktivnih vsebin in opreme s strani naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20.7.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.7.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:

07.07.2022

Javno naročilo: »DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV«

Več

Javno naročilo: DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV
Oznaka naročila je JN004641/2022-W01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=450530
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo dobave in vgradnje sistema za spremljanje smučarjev tekačev, katerega predmet je postavitev sistema informatizacije smučarskega teka in zajema izdelavo spletne aplikacije za spremljanje smučarjev tekačev, dobavo TIMING in IT opreme,  postavitev arhitekture sistema, izdelavo programske opreme za povezavo med merilnim sistemom in aplikacijo ter zagotavljanje vzdrževanja delovanja sistema informatizacije smučarskega teka še 2 leti po končanju del in prevzemu sistema.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 18.7.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.7.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
- Ponudbeni predračun DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV.XLSX
- DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV dokumentacija.PDF

 

05.07.2022

Javno naročilo: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.11.2022 DO 31.10.2023«

Več
Javno naročilo: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.11.2022 DO 31.10.2023« Oznaka naročila je JN003454/2022-W01 Povezava do objave: E-naročanje Vrsta postopka: naročilo male vrednosti Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 12 mesecev, to je od 01.11.2022 DO 31.10.2023. Podatki o merilnih mestih: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta in naslov merilnega mesta, so navedeni v Prilogi št. 1. »PREDAJNA IN MERILNA MESTA« Predvidena količina dobave električne energije je 2.000.000 kWh, za obdobje 18 mesecev. Merjenje bo v času visoke (1.000.000 kWh) in male tarife (1.000.000 kWh).
24.05.2022
147 30 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2023 Ministrstvo za šolstvo in šport - Direktorat za šport, Zavod za Šport RS Planica
Piškotki | Made by