2

O nas

Osnovni podatki javnega zavoda

Polni naziv javnega zavoda: ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA
Skrajšani naziv javnega zavoda: ZŠRS Planica
Sedež javnega zavoda: Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA
Telefon:   01 434 23 90
Elektronski naslov: info@sport.si
Spletna stran: www.zsrs-planica.si
Davčna številka:  SI85753823
Matična številka: 3577970000
Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6000028444
Ustanovitveni sklep: Sklep vlade RS št 01403-75/2009/9 z dne 24.6.2009 - Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Za vprašanja, povezana z Evidencami dejavnosti obdelave in informacijami za posameznike, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov upravljavca je IEPRI d.o.o., Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si.

 

Delovno področje javnega zavoda

Osnovne naloge ZŠRS Planica so opredeljene v Zakonu o športu, Nacionalnem programu športa in Odloku o ustanovitvi. Poslanstvo ZŠRS Planica je podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov.

Z ukinitvijo Zavoda za šport Slovenije v letu 2006 je prišlo do izjemnih težav predvsem na področju administrativne, strokovne, organizacijske in tehnične podpore športu tako na državni kot tudi lokalni ravni. Z ustanovitvijo ZŠRS Planica katerega osnovno poslanstvo je podpora športa, ki se bo odražala na naslednjih štirih temeljnih sklopih oziroma nalogah: športu otrok in mladine (v nadaljevanju ŠOM), informatiki v športu, založništvu in upravljanju NC PlanicaDolgoročni cilj javnega zavoda

    • Zagotavljati pogoje za vključevaje otrok in mladine v interesne in kakovostne programe športa
    • zagotoviti vsem izvajalcem športa kakovostni informacijski sistem in dostopnost do baz podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo,
    • zagotoviti ustrezno založniško dejavnosti v smislu strokovni, informacijski, promocijski in medijski podpori športu,
    • zagotoviti, da bo NC Planica po dokončanju investicije, postala prepoznavna blagovna znamka Slovenije in ne bo breme proračuna RS.
0 0 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2024 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport
Piškotki | Made by