33

Novice

E-šport

V četrtek dopoldan 1.dec.2022  se bodo v strežniških prostorih MIZŠ izvajale inštalacije nove ITK opreme. E-šport bo v času izvajana del nedosegljiv cca 1h. 
30.11.2022

Kako izmeriti multiplikativne učinke v športu?

Danes je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, zavod in šport (MIZŠ) javna predstavitev satelitskih računov za šport. Oblikovani so bili na pobudo MIZŠ in Zavoda za šport RS Planica z namenom, da bi lahko izmerili multiplikativne učinke športa na slovensko gospodarstvo.
02.03.2022

PREDSTAVITEV SATELITSKI RAČUNI ZA ŠPORT

Za namen spremljanja multiplikativnih učinkov športa in za načrtovanje politik, ki temeljijo na podatkih, so bili oblikovani satelitski računi za šport.

Satelitski računi za šport so način, kako znotraj sistema nacionalnih računov predstaviti vse dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane s športom. Satelitski računi temeljijo na tabelah ponudbe in porabe, ki prikazujejo, kateri proizvodi in storitve se proizvajajo v gospodarstvu in v katerih dejavnostih ter kako in kje se ti proizvodi in storitve porabijo.
Šport spada med dejavnosti, ki posegajo v več panog gospodarstva, zato je dejanski obseg športa v gospodarstvu skrit, s pomočjo satelitskih računov za šport pa ga lahko razkrijemo. Satelitski računi za šport nam tako omogočajo vpogled v to, kolikšen je celoten prispevek športa k bruto domačemu proizvodu, izvozu, zaposlovanju ter nenazadnje davkom. Nadalje lahko iz njih vidimo, v katerih dejavnostih ima šport največji prispevek k domačemu produktu, zaposlenosti in davkom. Omogočajo nam tudi izračun multiplikatorjev, ki nam dajo uvid v to, kolikšen prispevek h gospodarstvu ima vsak vložen evro v šport. Satelitski računi za šport omogočajo oceno ekonomskega učinka organizacije športnih prireditev, tako v fazi načrtovanja kot tudi v fazi zaključnega poročanja.

Slovenija se s tem dokumentom uvršča med države, ki je izdelala tovrstne račune za potrebe športa, kar nam omogoča primerjavo z drugimi državami, kaže prednosti in priložnosti Slovenije na področju športa.

Predstavitev, bo v sredo, 2. marca 2022, v veliki sejni dvorani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri.

Prosim, da potrdite udeležbo na Maja.Zlatnar@gov.si ali 01 400 52 49.

Predstavitev satelitskih računov za šport bo mogoče spremljati na daljavo preko:

    • Youtube povezavi (glej spodaj)

[youtube width="640" height="360"]https://youtu.be/jQAgIH024NU[/youtube]

18.02.2022

INTERES O PRODAJI TERJATVE

Zavod za šport RS Planica objavlja interes o prodaji terjatve zoper dolžnika BONIS EKO, gradbeništvo, izgradnja energetskih objektov, trgovina, posredništvo, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., matična št. 6412351000, davčna št. 10907467, Linhartova ulica 15, Maribor, v višini 348.013,00 EUR s pp.
26.01.2022

PRODAJA NEPREMIČNIN NA DRUGI JAVNI DRAŽBI

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki: parcela 636 78/21 (v izmeri 3.293m2), parcela 636 78/22 (v izmeri 18 m2) in parcela 636 78/7 (v izmeri 129 m2) v naravi stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v k.o. 636 - Kamnica, v skupni izmeri 3.440m2, vse v lasti dolžnika do 1/1 celote.
24.01.2022
102 21 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2024 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport
Piškotki | Made by