38

Šport otrok in mladine

Ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa mladih s športom je ena najpomembnejših nalog države in vseh, ki delamo z mladimi. Osnovni cilj ponujenih intersenih programov športa otrok in mladine je množično sodelovanje mladih v programih, ne glede na njihova različna znanja in sposobnosti.

Mali sonček

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Sestavljen je iz štirih stopenj:

  • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  • Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  • Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

Opis programa Mali sonček

Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in razširitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. V program so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba posvetiti še več pozornosti ter jim prilagoditi naloge oziroma oblike in metode dela.

Celoten opis programa je zapisan na šestih straneh v povzetku Revije Šport. V njem so zapisane vse pomembnejše informacije.

Povzetek si lahko preberete na povezavi Revija šport – Mali sonček.

15.11.2022

Zlati sonček

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Izvajajo ga osnovne šole v popoldanskem času, pa tudi društva ali zasebniki.

Namen programa se z leti ni spremenil, zato lahko zapišemo kot ob samem začetku izvajanja programa: »Poleg splošnih namenov oziroma vzgojno-izobraževalnih smotrov, ki jih ima gibalna oziroma športna vzgoja otrok, ima športni program Zlati sonček te posebne namene:

  1. Obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami.
  2. S privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe motivirati kar največ otrok, staršev in strokovnih delavcev za takšno sodobno zasnovo športne vzgoje.
  3. Vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih starostnih obdobjih.«

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

14.11.2022

Krpan

Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let. Izvajajo ga osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki.

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo.

Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato naj vsi otroci prejmejo priznanje, seveda pa ne brez njim ustreznega procesa. Manj uspešne otroke je treba spodbujati, jim posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi naloge. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek.

Z ustrezno predstavitvijo programa, s strokovnim spopolnjevanjem vzgojiteljic in razrednih učiteljic (izvajalcev), ozaveščanjem staršev želimo, da bi se čim več otrok ukvarjalo s športom.

13.11.2022

Naučimo se plavati

Naučimo se plavati je program pri katerem smo v šolskem letu 2021/2022 smo uvedli novosti. Postavili smo enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji.

V ta namen smo združili vsebine in nagrade konjičkov in delfinov ter programu dodali še dodatne naloge iz samo reševanja ter za najuspešnejše postavili dodatne naloge za morskega psa. Celotno vsebino smo združili v knjižico. Za opravljene naloge pri ocenjevanju znanja plavanja dobijo učenci diplome, ki pa so zasnovane malce drugače in sicer na način da je diploma enotna za vse stopnje, učenci pa prejmejo nalepke za osvojeno znanje, ki jih nato nalepijo na diplomo in tako aktivno sledijo svojemu napredku v plavalnem znanju. Vsa gradiva so brezplačna. Naročite jih preko koordinatorjev na vašem področnem centru, kjer jih tudi prevzamete. Gradiva prejmejo le šole, ki imajo podatke o izvedenih vsebinah NSP v spletni aplikaciji. Najpomembnejša vsebinska novost je ta, da za osvojitev delfinov ni več časovnih norm (več v tabeli št. 1.). Kriteriji, ki so zapisani v okviru kurikuluma, ostajajo nespremenjeni. V okviru posodobitve programa smo pripravili tudi učno gradivo za pomoč pri poučevanju in lažjem razumevanju sprememb v okviru programa, tako v obliki priročnika in video gradiva. Knjižice in diplome boste šole lahko prevzele na področnih centrih od začetka septembra dalje.

PRENESI PRIROČNIK NAUČIMO SE PLAVATI

12.11.2022

Hura prosti čas

Športni program »Hura, prosti čas« je namenjen mladim od predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah.

S programom se želi ponuditi mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin.

Cilji

  • povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času;
  • povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje;
  • povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti…) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.
11.11.2022

Šolska športna tekmovanja

Program Šolska športna tekmovanja je namenjen organiziranju tekmovanj za posameznike in skupine učencev.

Namen in cilj

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenke, učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja pravi smisel. Spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja ter spoštovanje fair playa je mogoče doseči le, če so učenci za tekmovanje dobro pripravljeni, na tekmovanju pa strokovno vodeni. Željo po dosežku je treba podrediti splošnim vedenjskim pravilom. Učenec in učitelj morata v svojem okolju odgovorno sprejeti določeno vlogo ter svoje sposobnosti in želje prilagoditi ter uskladiti s skupino, zato organiziramo tako tekmovanja posameznikov kot skupin.

Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in klubov ter društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze.

Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega truda) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju dogajanja.

10.11.2022

Športni izziv

Šport mladih vam ponuja nabor športnih izzivov in vaj z različnih športnih panog, s katerimi se lažje pripravite na tekmovanja ali pa le popestrite ukvarjanje s športom.
Udeležite se izziva in se primerjajte z drugimi šolami, športniki, prijatelji ali samim sabo. Starost in spol nista pomembna, pomembna je le dobra volja in veselje do športnega gibanja in izzivov, ki nam jih šport ponuja. Popestrite si dan s Športnim Izzivom – Športa mladih.
09.11.2022
7 1 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2024 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport
Piškotki | Made by